Rečnik pojmova

A

Ampak – ipak

Atar ograđeno imanje

B

Badnjak, žežin,kres – isti kurac

Berjeg – obala (obala reke, obala mora)

D

Domaćinska firma – bitno je da se radi

Dženet – islamski naziv za raj

F

Flegija – sin boga rata Aresa i orhomenske princeze Hrise. Kralj Lapita iz Tesalije. Kada mu je Apolon zaveo ćerku, Flegija je Apolonu po tom principu zapalio hram, pa ga je Apolon po sličnom principu ubio, te Flegija služi kaznu u podzemnom svetu, gde pomaže oko skele

G

Gerlachovský štít – najviši vrh Karpata. Nalazi se u Visokim Tatrima, u Slovačkoj

Grabancijaš – vrač, čarobnjak, mag

Gunjac – kožuh, sukneni, muški ogrtač, krojen kao haljetak koji ima duge rukave i seže do kolena. Uvek je ili tamnosmeđe ili crne boje.

H

Had, Ad – Bog podzemnog sveta i gospodar mrtvih, Kronov i Rejin sin, Hestijin, Demetrin, Herin, Posejdonov i Zevsov brat. Hadovo carstvo, podzemlje, koje se često naziva njegovim imenom (had), leži na polovini puta između Tartara i nebeskog svoda ili na kraju sveta, iza Okeana, gde sunce nikad ne sija; tamo teku podzemne reke Aheront, Piriflegetont, Kokit i Stiks

Haron – u grčkoj mitologiji sin Ereba i Nikite, bogova Tame i Noći; bio je lađar u Hadu, preuzimao je preminule i prevozio ih preko reke Aheron pred vrata podzemnog sveta, ali samo ako su imali novčić, to jest obol, zbog čega se mrtvi sahranjuju sa zlatnikom na jednom ili oba oka, ili ispod jezika.

Helm – Hemus, helmsko poluostrvo ili Hum, drevni naziv za Balkan. Neki kažu da je to ime tračkog kralja kojeg je Zevs pretvorio u planinu, po čemu je poluostrvo dobilo ime

Hors – slovenski bog sunca. Spominje se pored Peruna, Dažboga, Striboga i Simargl: njihove je idole Vladimir od Kijeva pobacao u Dnjepar kada se pokrstio

I

In girum imus nocte et consumimur igni – najstariji poznati palindrom (rečenica koja se isto čita i isto glasi i s početka i sa kraja: Ana voli Milovana) na latinskom, a ujedno i zagonetka. U slobodenom prevodu glasi: „Kružimo kroz noć i proždire nas vatra“. Odgovor na pitalicu: moljac, noćna leptirica

J

Jatagan – mač nalik na sablju s jednom oštricom, kojim se barata jednom rukom. Dužina oštrice je od 60 do 80 centimetara, specifičnog je oblika – savijena prema napred poput grčkog kopisa ili iberijskog falkata nalik slovu “S”. Taj oblik imao je svoju funkcionalnu stranu, – ubod jatagana bio je ubojitiji od ravnog mača jer bi razderao više tkiva.

Jurodiv – Jurodivost (ili ludost radi Hrista) naizgled je nerazumno ponašanje u religijske svrhe, odricanje od svetovnoga načina života, dobrovoljno siromaštvo, koje je zastupljeno u hrišćanstvu, gde se smatra jednim od najtežih i najsmelijih oblika vere.

K

Kadaver – leš, mrtvo telo

Kali Juga – Doba Kali, takođe poznato kao Železno doba, jedno je od četiri stadijuma razvoja kroz koje svet, prema hinduističkim spisima, prolazi u cikusu Juga. Ostale Juge su Dwapara Yuga, Treta Yuga i Satya Yuga. Prema Suryi Siddhanti, astronomskom traktatu koji čini temelj za sve hindu i budističke kalendare, Kali Yuga je počela u ponoć (00:00) 18.2. 3102. pne. u proleptičkom julijanskom kalendaru ili 23.1. 3102. pne. u proleptičkom gregorijanskom kalendaru, što mnogi hindusi takođe smatraju trenutkom kada je Krišna napustio svoje telo (prema hindu vjerovanjima avatari ne umiru). Mnoga tumačenja hinduističkih spisa tvrde da se zemlja trenutno nalazi u Kali Jugi. Hindusi vjeruju da u Kali Jugu ljudska civilizacija duhovno degenerira. Kali Juga se ponekad naziva Mračnim dobom (Železno doba), jer su ljudi tada najudaljeniji od Boga.

Kameralprovizor – kao provizor, samo još i kameral. Austrougarski ćata, birokrata i šerif na odsluženju službe u kakvoj panonskoj vukojebini Carstva.

Kilo-kilo – špricer, bevanda. Najbolje služiti hladno

Knjige indžijele – Jevanđelja

L

Lagum – podzemni hodnik, podzemno skladište

M

Magnovenje – trenutak, čas, treptaj

Merdita – (albanski) Dobar dan

Misir – Egipat

Mrtvaja – meandar koji je presekla reka i stvorila jezero. Ima karakterističan krivudav i potkovičast oblik, a najčešće se javlja u dolinskim predelima. Mrtvaja spada u grupu rečnih jezera.

N

Nav – podzemni svet mrtvih u slovenskoj mitologiji. Videti još i Had, Ad. Veruje se da se Nav nalazi među korenjem Drveta Sveta i da tamo mrtve duše grešnika moraju provesti sedam godina pre nego što se uznesu na nebo. Stanovnici Nava se nazivaju Navi: poznat naziv za nedonoščad koja preminu pre krštenja, pa se preobrate u drekavce

Nežit – undead

O

Otrok – kmet, merops ili serb. Naziv za srednjevekovne seljake na Balkanu. Nije smeo da napusti zemlju koju je obrađivao, već je živeo na zemlji gospodara, kulučio, radio i plaćao dažbine. Po Dušanovom Zakonu, „Meropah, ako pobegne kuda od svoga gospodara u drugu zemlju ili u carevu, gde ga nađe gospodar njegov, da ga osmudi i nos raspori, i ujemči da je opet njegov, a drugo ništa da mu ne uzme.” Desanka Maksimović ih opevala u pesmi „Idu drumom“: „Idu carskim drumom bezuhi, ne raduje duše njine glas ptice što šumu srebri. Ko su oni, ko su oni? To su na zborovima pohvatani nepokorni sebri. Idu carskim drumom ljudi rasporenih nozdrva, pogled im se gasi. Ko su oni, ko su oni? To su od gospodara odbegli meropasi.“

P

Podvižije – podvig

Popirati – mučiti, ugnjetavati

Prkno – šupak, čmar

R

Romejsko Carstvo – Rimsko Carstvo, mada se odnosi na Istočno Rimsko Carstvo, koje će kasnije neke engleske zamlate devetnaestog veka nazvati Vizantijom.

S

Skeledžija – radnik na skeli, čamcu kojim se preko reke ili jezera prebacuju ljudi, roba, stoka

Solsticij – astronomska pojava koja se dešava dva puta godišnje kada Sunce na nebeskoj hemisferi opisuje najvišu ili najnižu putanju u odnosu na nebeski ekvator. Tog dana Sunce u podne (lokalno sunčevo podne) dostiže najvišu ili najnižu tačku na nebu iznad horizonta.

Sozercanje – sagledavanje, kontemplacija. zrenje, viđenje, motrenje, duhovno sagledavanje uzvišene lepote u stvarima, umovanje, misaonost koja nema potrebe za praktičnom realizacijom

Stiks – u grčkoj mitologiji, podzemna reka koja vodi do sveta mrtvih.

Stribog – slovenski bog vetra. Otac ili deda devet manjih vetrova, devet vetrovitih bogova: u tom smislu se poistovećuje sa Jug Bogdanom i devet Jugovića

Svastić – sin ženine sestre.

Š

Šar – reljef, teren, planina

T

Tartar – jedna kisela pavlaka, 100ml majoneza, 4-5 čena belog luka, malo peršuna i kiselih krastavčića, sve pomešati i služiti rashlađeno. Može takođe da bude i najdublji ambis u grčkoj mitologiji, tamo gde se najveći grešnici glođu u mraku, i gde su zarobljeni Titani.

Tatula – Datura stramonium, bunika, jednogodišnja biljka iz familije pomoćnica. Sadrži atropin, hioscijamin i skopolamin koji deluju i halucogeno i otrovno

Tefter – beležnica, zapisnik, trgovačka knjiga

Č

Črt – Crnobog, slovenski bog mraka, mrtvih i podzemnog sveta. Nije zao, niti je demon, već je ravan ostalim bogovima. Njegovi su dani zime i kratkodnevnice, pogotovo tokom Nekrštenih dana između Božića i Bogojavljenja. “Kad polja i njive mrtvački plašt pokrije, kad hladni vihor nosi sneg i zatrpava gudure u zimu, tada Črt gospodari” veli Nodilo. Ovim inspirisan Nazor /G. Krek: op. cit./ peva Črtu: “Gle mrtvački pokri odar – širno polje – Vihor huji kroz gudure i kroz gaje – navešćuje zemlji črt je sad vladalac i gospodar.”

V

Verige – lanac

Vitrijolka – staromodna lampa sa materijalom koji je brzo sagorevao ali je davao jako svetlo

Vranac – konj crn k’o noć

Vrhbosna – stari naziv za Sarajevo

Z

Zlopolučije „Sve istorije, otkad su ljudi počeli što se god među njima čini pisati, o ovoj nas istini složno uveravaju: da velika carstva i silni narodi, dok su se slovesnostiju i razumom kako nadleži vladali i upravljali, cvetali su i proslavljali se, a kako su se s ovoga spasitelnoga uklonili i svratili puta, u beščestije i zlopolučije padali su i propadali.“ Dositej Obradović