PrviPrethodni#051SledeciPoslednji
PrviPrethodni#051SledeciPoslednji

Transcripts

CIK!
TATICEEEE?!
OČERUPAŠE TE KAO KOKOŠ U NEĐELJU…
NA SRAMOTU I BRUKU SIVOG SOKOLA…
ZATO OSTAJE SAMO JEDNO…
TJERAT ĆE PAUNICU…
DOK DAMASKIJU KRVI NE NAPOJI!
PAUNICE VIŠE NE DOĐU NA JABUKU, I ZATO JE CAREV SIN JEDNAKO TUŽIO I PLAKAO.
NAJPOSLE NAUMI DA IDE U SVET DA TRAŽI SVOJU PAUNICU I DA SE NE VRAĆA KUĆI DOK JE NE NAĐE