PrviPrethodni#039SledeciPoslednji
PrviPrethodni#039SledeciPoslednji

Transcripts

BIJAŠE JEDAN CAR, I IMAĐAŠE TRI SINA I PRED DVOROM ZLATNU JABUKU, KOJA ZA JEDNU NOĆ UCVETA I UZRE I NEKO JE OBERE, A NIKAKO SE NIJE MOGLO DOZNATI KO. JEDNOM STADE SE CAR RAZGOVARATI SA SVOJIM SINOVIMA: „KUDA SE TO DEVA ROD S NAŠE JABUKE?“. NA TO ĆE REĆI NAJSTARIJI SIN: „JA ĆU NOĆAS ČUVATI JABUKU, DA VIDIM KO JE TO BERE!“