PrviPrethodni#037SledeciPoslednji
PrviPrethodni#037SledeciPoslednji

Transcripts

TOG JUTRA…

UVEK SMETNEM S UMA KOLIKO SU TI SREDNJEVEKOVNI VAMPIRI SMUŠENI I KRIPTIČNI TIPOVI!

TO SVAKAKO NIJE NJIHOVA NAJGORA OSOBINA…

IPAK, NISAM UZALUD STAVLJAO GLAVU U TORBU!

ŠTA JE BEŠE STARI MLINAR REKAO? POSETITE BOGOVE I ĐAVOLE, ILI TAKO NEŠTO… U PRAVU JE BIO!

MOŽDA ĆE ONI ZNATI ŠTA JE TO USURA I KAKO DA JE ZAUSTAVIMO…
ĐAVOLE?