PrviPrethodni#030SledeciPoslednji
PrviPrethodni#030SledeciPoslednji

Transcripts

…MOJ PLEMENITI I MNOGODARIVANI GOSPODAR OTEC DESPOT I GOSPODARICA MAJKA DESPOTICA KLANJAŠE SE GOSPODU BOGU NA NEBU I CARU ROMEJSKOM I GREČESKOM NA ZEMLJI, I PUT KA NEBESKIM DVERIMA TRAŽIŠE U POŽERTVOVANIJU I PODVIŽIJU… SAGRADIŠE ONI U ČAST GOSPODA BOGA STOLICU I BEDEME NA BERJEGU SVETE REKE DUNAVA ILI ISTARA, KAKO SU GA NAŠI STARI ZVALI, DA POSTOJANI ŠTIT OD HORDI TATARSKIH I MUHAMEDANSKIH ZA VJEKI VJEKOVA BUDE…
… A KUM I POBRATIM OTCA MOJEGA, I NJEGOV ČERNI DUŠMANIN, ŠTO SE OD VLAŠKE RODIO, KLANJAŠE SE GOSPODU BOGU NA NEBU I KRALJU UGARSKOM NA ZEMLJI, A PUT KA DVERIMA NEBESKIM ON TRAŽIŠE U PODVIZIMA, U BORBI I ODBRANI OD HORDI MUHAMEDANSKIH… KROZ ČELIK I OGANJ, MNOGE JE NEZNABOŠCE POGUBIO, I DO KOSOVA RAVNOG KASNO STIGAO!
A POSINAK SESTRE MOJE, ŠTO IME FATIH, OSVAJAČ DOBI, KLANJAO SE ALAHU, OTCU SVOJEMU SULTANU, I NIKOME DRUGOM, I PUT U DŽENET VIDE KROZ MOLITVE I SURE, KROZ DŽIHAD I OSVAJANJE… I PROŠAO JE I SAME KAPIJE CARIGRADA, SMOŽDIO ROMEJSKU STOLICU KAO ZIDOVE JERIHONSKE, I MNOGE NARODE JE POZOBAO I POD MLADIM MESECOM UJEDINIO…