PrviPrethodni#004SledeciPoslednji
PrviPrethodni#004SledeciPoslednji

Transcripts

IU Brsečinama (u dubrovačkomu) su u Svetoj Ani (do XVI veka Sv. Petki) čuvali mrce, pa kad bi se kogod imao povukodlačiti, prirezali bi mu žile ispod koljena, da ga ne mogu ti drugovi (nenalići, sotone) napuhati. Jednom je mrtvac ležao u odru mrtačkomu, a bile su mu prirezane žile ispod koljena. Oko ponoća dva gubertaša crni kao pakao, dođu iza otara na odar mrtački, usprave mrca, pa će mu jedan zataknuti kantulu (puhalicu od trsti) u grlo. Puha i puha, ali zaludu, sve zaludu, sve izdušuje kaonuti što je prirezano ispod koljena. Kad im se dodijalo, bace ga u odar mrtački: “Mrcina si, ne valjaš, smrade smrdljivi!” Po tomu bi vazda prirezivali mrcu žile ispod koljena da ne satire čeljad po selu. Ovo su viđela i čula dva čuvara. u Brdarima (Brsečine) prije toga, čovjek se bio povukodlačio, pa bi dohodio u noći k ženi i ona ostala bremeća s vukodlakom, svojim mužem. Kad je došlo vrijeme, rodila žena molo, a to je veliki komad krvuždine.

Đed Ignjacije Job